Làm đẹp cho mẹ

 1. Cao
  Cao Ngải Cứu Việt-Care
  400.000 đ450.000 đ
 2. Gừng
  Gừng Săn Bụng Việt - Care
  300.000 đ350.000 đ
 3. Muối
  Muối Săn Bụng Việt - Care
  175.000 đ225.000 đ