Viên uống sữa ong chúa Royal Collagen Boomerang Úc là sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa sữa ong chúa và collagen do Tập đoàn dược phẩm GMP Pharmaceuticals Pty Limited (7-9 Amax Avenue, Girraween, New South Wales 2145, Australia) hàng đầu của Australia sản xuất
Viên uống sữa ong chúa Royal Collagen Boomerang Úc là sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa sữa ong chúa và collagen do Tập đoàn dược phẩm GMP Pharmaceuticals Pty Limited (7-9 Amax Avenue, Girraween, New South Wales 2145, Australia) hàng đầu của Australia sản xuất